Klikgebit (implantaten)

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst. Deze is gemaakt van titanium; een chirurgisch metaal dat volledig geaccepteerd wordt door het lichaam. Normaal gesproken duurt het ongeveer zes weken totdat het implantaat zich voldoende vast heeft gezet in het kaakbot. Vervolgens kan hierdoor het implantaat dienen als kunstwortel voor het klikgebit (het kunstgebit dat een systeem bevat zodat het vastgeklikt wordt op de implantaten).

 

Waarom kiezen voor implantaten (een klikgebit)?

Implantaten kunnen worden geplaatst om het loszitten, van met name de onderprothese, bij een sterk geslonken kaak te verhelpen. In de meeste gevallen is het plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voldoende.
Implantaten zijn vrijwel voor iedereen geschikt. De implantoloog-tandarts of kaakchirurg adviseert een mogelijke toepassing van implantaten bij een loszittend kunstgebit in de onderkaak (in uitzonderlijke gevallen, op medische indicatie tevens de bovenkaak).

 

Is een implantaat iets voor u?

Bij het plaatsen en dragen van implantaten voor een klikgebit moet er aan enkele voorwaarden worden voldaan. Waaronder:

 • Er moet voldoende (en gezond) kaakbot aanwezig voor een goede houvast van het implantaat
 • Om infecties te voorkomen zal het gebied rond het geplaatste implantaat goed onderhouden moeten worden
 • Roken en overmatig alcohol gebruik kan het succes van het implanteren nadelig beïnvloeden

 

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

De behandeling bij het plaatsen van een implantaat of implantaten bestaat uit verschillende stappen:

 • Een vrijblijvend intake- en advies gesprek
 • Het plaatsen van de implantaten
 • De ingroei periode, 6 tot 8 weken
 • Het plaatsen van de prothese met klikkers
 • De nazorg
Het plaatsen van de implantaten

Het plaatsen van de implantaten is een relatief eenvoudige en pijnloze ingreep. De implantoloog zal het tandvlees openen en in een geboord gaatje in het kaakbot het implantaat schroeven. Hierna kan het implantaat in het kaakbot ingroeien.
De behandeling duurt ongeveer een half uur tot maximaal een uur en vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Hierdoor is de behandeling geheel pijnloos.
De plaatsing van de implantaten verloopt als volgt:

 • U krijgt een plaatselijke verdoving.
 • Het tandvlees wordt, op de plekken waar de implantaten moeten komen, met een klein sneetje geopend.
 • Er wordt vervolgens een klein gaatje in het kaakbot geboord.
 • In het geboorde gaatje wordt het implantaat geschroefd. Er wordt een tijdelijk afdichtkapje op het implantaat geschroefd.

 

Ingroeiperiode

De implantaten hebben tijd nodig om stevig vast te groeien in het kaakbot. Door een tijdelijke aanpassing van de bestaande prothese wordt ervoor gezorgd, dat u in de tussenliggende periode niet zonder onderprothese zit. Tijdens deze ingroeiperiode moet u nog een keer naar uw implantoloog voor controle. Wanneer het implantaat goed is ingegroeid, kan de behandeling verder gaan met het plaatsen van het klikgebit. Het ingroeien van het implantaat duurt gemiddeld 6 tot 8 weken.

 

Plaatsen van het klikgebit

Na de ingroeiperiode van ongeveer 6 tot 8 weken kan de nieuwe prothese aangemeten worden.

 

Nazorg

Aan het eind van het behandeltraject zal er nog een laatste controle-afspraak met u plaatsvinden. De implantaten en de prothese worden hierbij gecontroleerd.
Het is belangrijk dat de implantaten en de prothese goed verzorgd worden. De implantaten dienen goed schoon te blijven, dit om aanslag (tandsteen) en eventuele infecties te voorkomen. Het is verstandig om de implantaten jaarlijks te laten controleren bij de tandarts en of mondhygiëniste. Tijdens deze controle worden de implantaten en eventuele steg(brug) of drukknoppen indien nodig schoon gemaakt. Daarnaast is een jaarlijkse controle bij de tandprotheticus voor het klikgebit wenselijk.