Vergoedingen en kosten

 
Volledige gebitsprothese

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (€ 385). Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende tandzorg-verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen.

De volledige gebitsprothese zit voor 75% in de basisverzekering. Indien u het wettelijk eigen risico nog niet (volledig) betaald heeft aan andere zorg en/of medicijnen, kan dit verrekend worden met uw (nieuwe) prothese.
De overige 25% is een eigen bijdrage (dus niet het eigen risico) of wordt gedeeltelijk of geheel vergoed vanuit de aanvullende tandzorg-verzekering.

In principe wordt de prothese 100% door mij bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Uw eigen bijdrage wordt daarna door de zorgverzekeraar of door mij met u verrekend. Is dit niet het geval? Dan wordt er 25% bij u in rekening gebracht. Neem tijdens uw afspraak uw zorgpas mee.

Eens in de 5 jaar komt u in aanmerking voor het laten maken van een nieuwe gebitsprothese.

 

Volledige prothese op implantaten (‘klikgebit’)

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te worden door de zorgverzekeraar. Zodra deze machtiging afgegeven is, kan de implantaat-prothese vergoed worden vanuit de basisverzekering. Indien u het wettelijk eigen risico nog niet (volledig) betaald heeft aan andere zorg en/of medicijnen, kan dit verrekend worden met uw (nieuwe) implantaat-prothese.

Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%. Een volledige bovenprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.

Een tegelijkertijd vervaardigde normale bovenprothese in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.

Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese in combinatie met een implantaat gedragen bovenprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

Ook in dit geval kan de eigen bijdrage gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per aanvullende verzekering. Beschikt u niet over deze vergoeding? Dan wordt dit bij u in rekening gebracht.

 

Noodprothese (immediaat procedure)

Na of voor het trekken van de eigen tanden en kiezen kan er direct een noodprothese gemaakt worden.
De noodprothese zit voor 75% in de basisverzekering. Indien u het wettelijk eigen risico nog niet (volledig) betaald heeft aan andere zorg en/of medicijnen, kan dit verrekend worden met uw (nieuwe) prothese.
De overige 25% is een eigen bijdrage (dus niet het eigen risico) of wordt gedeeltelijk of geheel vergoed vanuit de aanvullende tandzorg-verzekering.

De noodprothese mag binnen de reguliere 5 jaar vervangen worden voor een nieuwe definitieve gebitsprothese.

Wat betreft het eigen risico kan het voorkomen dat dit tweemaal belast wordt indien de noodprothese in een ander kalenderjaar wordt gemaakt dan de nieuwe definitieve prothese. 

 

Partiële prothese

De partiële prothese wordt alleen vanuit de aanvullende verzekering vergoed (verschillend per verzekering), houdt u hier rekening mee.
De prothese wordt door mij bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, uw eigen bijdrage wordt daarna geheel of gedeeltelijk door mij bij u in rekening gebracht.

 

Reparatie en rebasing (opvulling)

Een reparatie of rebasing aan een volledige gebitsprothese wordt voor 90% vergoed door de zorgverzekeraar; ook dit zit in het basispakket. Dit bedrag wordt rechtstreeks door ons bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Uw eigen bijdrage van 10% wordt daarna geheel of gedeeltelijk door mij bij u in rekening gebracht.

Reparaties en rebasing aan een partiële prothese (gedeeltelijke prothese) worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel kunnen deze vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering (verschillend per verzekering).

 

Tips

Tussen zorgverzekeraars onderling kunnen verschillen in vergoedingen voorkomen. Het kan raadzaam zijn om in uw polisvoorwaarden te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. U kunt ook altijd contact opnemen met uw tandprotheticus, welke u de gewenste informatie kan geven of het nodige voor u kan uitzoeken.